BAUDŽIAMOJI TEISĖ

JJW kontora veda daugybę baudžiamųjų bylų. Mūsų teisininkai atsižvelgiant į teisinę situaciją gina tiek kaltinamuosius, tiek atstovauja nukentėjusiųjų šalių interesus. Klientams, besinaudojantiems JJW kontoros paslaugomis civilinėse bylose, dažnai yra būtinas jų interesų atstovavimas taipogi  baudžiamosios teisės srityje.

 

Gindami kaltinamuosius (įtariamuosius), sutelkiame dėmesį į išsamią bylos analizavimą, taip pat į individualiems Kliento poreikiams pritaikytą racionalią ir apgalvotą gynybą.

 

JJW kontoros teisininkai:

 

  • konsultuoja klausimais, susijusiais su nusižengimais, įskaitant konsultacijas dėl teisėto atsisakymo priimti baudą ir su tuo susijusių galimų pasekmių teismo procese;
  • rengia pranešimus prokuratūrai dėl įtarimo įvykdžius nusikalstamą veiką;
  • gina baudžiamosiose, baudžiamosiose-mokesčių ir baudžiamosiose-ūkinėse bylose;
  • atstovauja nukentėjusią šalį kaip privatūs kaltintojai;
  • ikiteisminio proceso metu atstovauja įtariamųjų interesams, visų pirma gina įtariamuosius nuo nepateisinamų ir pernelyg ilgų baudžiamųjų poveikių priemonių, įskaitant areštą.