Bartłomiej Wiliński

aplikant radcowski Bartłomiej Wiliński

Aplikant radcowski. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W 2020 roku uzyskał tytuł magistra prawa, składając pracę magisterską pt. „Odpowiedzialność za niezgłoszenie lub spóźnione zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości”.

 

Jego zainteresowania prawne koncentrują się na szeroko rozumianym prawie cywilnym, w szczególności prawie spółek oraz prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Prywatnie jest miłośnikiem filmów i seriali, a w przeszłości przez wiele lat wyczynowo trenował pływanie.