Aktualności

AliExpress dostosuje się do unijnych przepisów dotyczących sprzedaży konsumenckiej

Zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej, Niderlandzki Urząd ds. Konsumentów i Rynków (Autoriteit Consument & Markt – ACM ), ściśle współpracujący z Komisją Europejską i CPC Network, uzyskał od AliExpress, jednego z największych sprzedawców internetowych należących do Alibaba Group, zobowiązanie się do zapewnienia, że ​​praktyki portalu oraz praktyki stosowane przez przedsiębiorców sprzedających towary za jego pośrednictwem są zgodne z unijnym prawem konsumenckim. Dla konsumentów Unii Europejskiej oznacza to uzyskanie następujących uprawnień:

  • zgodnie z zasadami unijnymi, konsumenci będą uprawnieni do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z chińskimi przedsiębiorcami za pośrednictwem portalu AliExpress w ciągu 14 dni od otrzymania towaru bez podawania przyczyn;
  • chińscy sprzedawcy będą ponosili odpowiedzialność za wszelką niezgodność towarów z zawartą umową sprzedaży, która wystąpi w ciągu dwóch lat od momentu dostarczenia towaru do odbiorcy;
  • chińscy przedsiębiorcy, zgodnie z prawem unijnym, będą zobowiązani określać ceny zawierające wszelkie opłaty, w tym podatek VAT oraz obowiązek wskazania na możliwość poniesienia np. opłat celnych, które mogą zostać nałożone;
  • sprzedawcy chińscy zostaną zobowiązani do podania swoich danych wraz ze wskazaniem danych adresowych;
  • w przypadku, gdy platforma internetowa sprzedawców pojawia się wyżej w wynikach wyszukiwania i z tego tytułu ponoszą oni dodatkowe koszty, które mają swoje przełożenie na cenę towaru, przedsiębiorcy chińscy zostaną zobowiązani do wyraźnego tego wskazywania;
  • przedsiębiorcy chińscy, sprzedający towary za pośrednictwem portalu AliExpress będą zobowiązani do wskazania informacji na temat Sądu, który będzie właściwy do rozstrzygania ewentualnych sporów wynikłych ze sprzedaży na rzecz konsumentó Nie będzie to sąd w Hong Kongu, lecz sąd właściwy według miejsca zamieszkania konsumenta.

 

Ponadto AliExpress do 1 maja 2021 roku zobowiązało się do dostosowania swoich Ogólnych Warunków Sprzedaży według wymogów i standardów prawa Unii Europejskiej, które powinny być sporządzone prostym i zrozumiałym językiem oraz nie mogą powodować znaczącej nierównowagi praw i obowiązków stron na niekorzyść konsumentów.

 

Komisja Europejska i organy CPC Network ocenią prawidłowość i wykonywanie zobowiązań przez AliExpress i będą nadal monitorować, czy rabaty i oferty ograniczone w czasie są autentyczne i czy są prezentowane konsumentom w przejrzysty sposób.

 

Komunikat Komisji Europejskiej w języku angielskim znajdziecie Państwo pod linkiem: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/enforcement-consumer-protection/coordinated-actions_en

 

Autor: dr Gabrielė van Blommestein.

Program łagodzenia kar

Program łagodzenia kar (leniency) stanowi efektywne rozwiązanie umożliwiające uniknięcie lub złagodzenie negatywnych skutków związanych z zawarciem porozumienia ograniczającego konkurencję. W ramach programu łagodzenia kar przedsiębiorca może ubiegać się o całkowite zwolnienie z kary pieniężnej lub redukcję jej wysokości. Korzyści z udziału w programie łagodzenia kar (leniency) potwierdza ostatnio zakończona przez r.pr. dr Jakuba Janetę oraz r. pr. Joannę Powiłan sprawa, w której Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny odstąpił w całości od nałożenia kary na klienta kancelarii. https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=17204